ATA WESTERN ZONE SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT - CREATE PDF

EVENT 2 - CLASS HANDICAP

SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY STATUS
LAS VEGAS (NV)  BRUCE DAME  UT  6-5  21.5    23-25-24-24  96       
LAS VEGAS (NV)  CHARLES STORM  AZ  4-4  25.0  SENIOR VET  24-23-24-25  96  24-24-25-25    LOST CARRY-OVER 
LAS VEGAS (NV)  JOE ATKIN  UT  6-2  22.5  VET  24-23-23-25  95       
LAS VEGAS (NV)  STEVE SHOWELL  UT  6-4  21.5  VET  22-22-24-25  93       
LAS VEGAS (NV)  JACK WANG  NV  6-3  22.0    24-23-24-21  92       
LAS VEGAS (NV)  WES ATKIN  UT  8-4  27.0    23-24-23-22  92       
LAS VEGAS (NV)  JON SLINKER  NV  8-3  27.0    24-22-23-22  91       
LAS VEGAS (NV)  AUSTIN SANTELLAN  NV  5-3  19.5  SUB JUNIOR  21-23-21-25  90       
LAS VEGAS (NV)  BILL SANDBORG  CA  4-1  23.0    21-23-23-22  89       
LAS VEGAS (NV)  DARRELL GOEN  AZ  4-2  24.5  SUB VET  22-21-23-23  89       
LAS VEGAS (NV)  GARY RUSCH  NV  3-2  24.5  SUB VET  24-21-20-24  89       
LAS VEGAS (NV)  DELTON SWAIN  NV  3-3  23.0  SENIOR VET  24-21-22-21  88       
LAS VEGAS (NV)  JONATHAN RUE  AZ  2-2  23.0    25-20-22-21  88       
LAS VEGAS (NV)  PHILIP STEWART  TX  2-5  23.0    24-24-21-19  88       
LAS VEGAS (NV)  TINA SHIGEMURA  NV  1-4  24.5  LADY 2  21-22-21-24  88       
LAS VEGAS (NV)  LETICIA SLINKER  NV  2-3  23.0  LADY 1  22-24-19-22  87       
LAS VEGAS (NV)  DARVIN THOMAS  AZ  4-3  25.0  VET  24-20-23-20  87       
LAS VEGAS (NV)  SAMUEL FORD  NV  1-2  25.0  SENIOR VET  21-20-23-23  87       
LAS VEGAS (NV)  LEAH LARKIN  CA  8-5  27.0  LADY 1  20-23-20-24  87       
LAS VEGAS (NV)  LISA BURCALOW  NV  5-2  19.0  LADY 1  24-20-19-23  86       
LAS VEGAS (NV)  C FINNEY  CA  7-5  20.5    19-21-24-22  86       
LAS VEGAS (NV)  GARY JOHNSON  AZ  2-4  22.0    21-22-21-22  86       
LAS VEGAS (NV)  JEFFREY WHITE  NV  3-1  25.0    23-24-22-17  86       
LAS VEGAS (NV)  RUSSELL ROBERTS  NV  1-3  25.5  VET  19-22-20-23  84       
LAS VEGAS (NV)  TERRY EYESTONE  AZ  9-5  26.0    22-19-21-22  84       
LAS VEGAS (NV)  ORION COOPER  NV  7-3  19.0  SUB JUNIOR  19-22-21-21  83       
LAS VEGAS (NV)  ISABELLA RICCI  AZ  3-4  25.0  JUNIOR  21-20-21-21  83       
LAS VEGAS (NV)  VICKIE LARKIN  CA  8-2  25.0  LADY 2  22-18-21-22  83       
LAS VEGAS (NV)  CORY RUDD  NV  7-1  20.5    20-20-20-21  81       
LAS VEGAS (NV)  PATRICK O'NEILL  NV  7-2  19.5  SUB VET  20-19-18-23  80       
LAS VEGAS (NV)  FRED SCHULTZ  NV  1-5  25.5  SENIOR VET  23-20-16-20  79       
LAS VEGAS (NV)  DON OBERBECK  AZ  9-1  26.0    16-21-20-22  79       
LAS VEGAS (NV)  THOMAS LARKIN  CA  8-1  27.0  SENIOR VET  21-18-19-21  79       
LAS VEGAS (NV)  SUSAN STEWART  TX  7-4  19.0  LADY 1  19-20-19-19  77       
LAS VEGAS (NV)  FRANK LANCZOK  AZ  5-4  19.0  VET  14-23-19-19  75       
SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT

PRINT - CREATE PDF

BACK

MAIN MENU