ATA WESTERN ZONE SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT - CREATE PDF

EVENT 2 - CLASS HANDICAP

SCORE(S) 1 TO 28 OF 28 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/16/2023 - 05:53:09 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY STATUS
LAS VEGAS (NV)  AUSTIN X. SANTELLAN  NV  8-3  20.5  JUNIOR  23-22-24-23  92       
LAS VEGAS (NV)  CHARLES MIKE FINNEY  CA  4-4  20.5  SUB VET  23-24-23-22  92       
LAS VEGAS (NV)  DARIN NORDENSTROM  NV  5-4  20.0  SUB VET  19-19-19-15  72       
LAS VEGAS (NV)  DARRELL GOEN  AZ  1-3  26.0  SUB VET  24-23-23-20  90       
LAS VEGAS (NV)  DON MAYHALL  NV  5-1  22.5  SUB VET  17-21-21-21  80       
LAS VEGAS (NV)  DON S. HOUSTON  NV  4-3  20.5  VET  17-24-22-21  84       
LAS VEGAS (NV)  GARY L. JOHNSON  AZ  6-4  23.0  SENIOR VET  19-21-17-24  81       
LAS VEGAS (NV)  GARY R. RUSCH  NV  7-3  24.5  SUB VET  20-24-22-22  88       
LAS VEGAS (NV)  GRANT SMITH  NV  6-3  22.0  JUNIOR  25-23-21-22  91       
LAS VEGAS (NV)  HOWARD G. HUGHES  NV  3-3  23.0  SUB VET  23-22-22-24  91       
LAS VEGAS (NV)  JACK WANG  NV  7-1  25.0    25-24-24-19  92       
LAS VEGAS (NV)  JEFFREY L. WHITE  NV  7-2  25.0    24-22-24-23  93       
LAS VEGAS (NV)  JOE E. ATKIN  UT  3-1  24.5  SENIOR VET  20-23-23-21  87       
LAS VEGAS (NV)  JON J. SLINKER  NV  2-3  27.0    23-20-24-22  89       
LAS VEGAS (NV)  KENNETH D. JAMES  NV  6-1  24.5  VET  17-22-20-21  80       
LAS VEGAS (NV)  LISA M. BURCALOW  NV  8-2  19.0  LADY 1  17-22-24-22  85       
LAS VEGAS (NV)  LUCHI KERN  NV  5-2  20.0  JUNIOR  17-22-20-21  80       
LAS VEGAS (NV)  MELVIN TABION  NV  5-3  20.0    18-19-20-23  80       
LAS VEGAS (NV)  MERLE D. ACAMPORA  NV  8-4  21.0  SUB VET  21-25-20-22  88       
LAS VEGAS (NV)  MILES A. YOUNG  NV  4-5  20.0  SENIOR VET  13-14-9-10  46       
LAS VEGAS (NV)  NATHANIAL D. PIZINGE  AZ  3-5  23.5  JUNIOR GOLD  21-21-24-22  88       
LAS VEGAS (NV)  ORION COOPER  NV  7-4  24.5  SUB JUNIOR  25-23-22-24  94       
LAS VEGAS (NV)  RUSSELL ROBERTS  NV  3-2  25.5  VET  23-24-23-22  92       
LAS VEGAS (NV)  TANNER Q. WILKIN  NV  6-5  22.5  JUNIOR GOLD  23-25-25-22  95       
LAS VEGAS (NV)  TINA T. SHIGEMURA  NV  2-5  27.0  LADY 2  24-20-19-22  85       
LAS VEGAS (NV)  VICKIE L. LARKIN  CA  1-2  25.0  LADY 2  20-20-21-20  81       
LAS VEGAS (NV)  WES T. ATKIN  UT  2-2  27.0    21-21-24-22  88       
LAS VEGAS (NV)  WYATT J. PIZINGER  AZ  6-2  24.0  JUNIOR  24-22-18-18  82       
SCORE(S) 1 TO 28 OF 28 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/16/2023 - 05:53:09 PT

PRINT - CREATE PDF

BACK

MAIN MENU