ATA WESTERN ZONE SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT - CREATE PDF

SCORE(S) 1 TO 51 OF 51 TOTAL SHOOTERS FOUND LAST UPDATE - 07/18/2021 - 05:33:40 PT
CLUB NAME ST  E1 (S) E2 (H) E3 (D) E4 (S) E5 (D) E6 (H) CLS CATEGORY SHOOTOFF TROPHY STATUS TOTAL
LAS VEGAS (NV)  RIDGE JACOB  CA  99  96  90  195  90  95  AA  JUNIOR        665  
LAS VEGAS (NV)  SHIGEMURA TINA  NV  97  96  94  195  90  91  LADY 2    LADY 2 CHAMPION    663  
LAS VEGAS (NV)  SCHOOLER JAMES D  CA  98  94  89  194  93  92  AAA          660  
LAS VEGAS (NV)  JAMES KEN  NV  98  93  87  197  94  87  AA  SUB VET        656  
LAS VEGAS (NV)  RICCI ISABELLA M  AZ  96  86  88  197  88  91  JUNIOR        646  
LAS VEGAS (NV)  WHITE JEFFREY L  NV  97  90  86  191  90  91          645  
LAS VEGAS (NV)  SLINKER JON  NV  97  96  83  192  79  93          640  
LAS VEGAS (NV)  GOEN DARRELL  AZ  91  85  84  194  84  93  SUB VET        631  
LAS VEGAS (NV)  RUSCH GARY  NV  94  87  86  193  86  84  SUB VET        630  
LAS VEGAS (NV)  HARMS JERRY E  NV  92  94  76  188  86  89  SENIOR VET        625  
LAS VEGAS (NV)  THOMAS DARVIN  AZ  98  88  85  192  82  76  VET        621  
LAS VEGAS (NV)  LARKIN VICKIE  CA  92  88  80  182  87  89  LADY 2        618  
LAS VEGAS (NV)  PETROVIC WALTER  CA  96  81  88  174  88  89          616  
LAS VEGAS (NV)  FINNEY CHARLES MICHA  CA  95  88  83  177  77  89          609  
LAS VEGAS (NV)  YURASEK NICK  NV  98  85  78  178  77  92  VET        608  
LAS VEGAS (NV)  FORD SAM  NV  89  82  84  195  72  85  SENIOR VET        607  
LAS VEGAS (NV)  ONEILL TONY  NV  88  83  83  185  80  87  SENIOR VET        606  
LAS VEGAS (NV)  ROBERTS RUSSELL  NV  92  84  87  178  82  80  VET        603  
LAS VEGAS (NV)  ONEILL PAT  NV  91  90  75  175  80  83  SUB VET        594  
LAS VEGAS (NV)  SCHULTZ FRED C  NV  92  90  74  175  77  84  SENIOR VET        592  
LAS VEGAS (NV)  HUGHES HOWARD  NV  100  84  89  179  81  43  SUB VET        576  
LAS VEGAS (NV)  JOHNSON GARY  AZ  88  74  81  174  78  80          575  
LAS VEGAS (NV)  WANG JACK  NV  95  90  186  88          459  
LAS VEGAS (NV)  AGESYAN ARAM  NV  93  90  180  90          453  
LAS VEGAS (NV)  SLINKER LETICIA  NV  97  88  176  91  LADY 1        452  
LAS VEGAS (NV)  SANTELLAN AUSTIN  NV  84  84  175  83  SUB JUNIOR        426  
LAS VEGAS (NV)  HOUSTON DON  NV  91  78  172  83  VET        424  
LAS VEGAS (NV)  ATKIN WES  UT  183  86  92            361  
LAS VEGAS (NV)  SCHOOLER DEANNA  CA  93  172  93            358  
LAS VEGAS (NV)  PHILLIP CLAYTON  NV  197  77  83            357  
LAS VEGAS (NV)  ATKIN JOE  UT  181  82  84            347  
LAS VEGAS (NV)  WELCH JEFF  NV  186  68  90            344  
LAS VEGAS (NV)  LAMANNA REGINA D  NV  158  71  78            307  
LAS VEGAS (NV)  ANDERSON GEOFFREY  CA  171  56  67            294  
LAS VEGAS (NV)  BURCALOW LISA  NV  73  139  76            288  
LAS VEGAS (NV)  ROMEO CARMINE  NV  189  89            278  
LAS VEGAS (NV)  ROMEO PATRICK  NV  189  86            275  
LAS VEGAS (NV)  AMARI KEN  NV  172  87            259  
LAS VEGAS (NV)  BARINGER CHUCK  NV  169  76            245  
LAS VEGAS (NV)  PINK GREGORY  NV  173  69            242  
LAS VEGAS (NV)  GEORGE JEFFERY  CA  92  90  36            218  
LAS VEGAS (NV)  DANIELS WILLIAM F  NV  92  96            188  
LAS VEGAS (NV)  HOVIAN ERIC  NV  187            187  
LAS VEGAS (NV)  SWAIN DELTON W  NV  172            172  
LAS VEGAS (NV)  MORTON ROBERT  NV  88  82          170  
LAS VEGAS (NV)  JOHNSON JR SAM  NV  87  76  SENIOR VET        163  
LAS VEGAS (NV)  MARCHESI GEORGE  NV  74  89            163  
LAS VEGAS (NV)  ORME WAYNE  NV  79  83            162  
LAS VEGAS (NV)  LARKIN TOM  CA  79  82            161  
LAS VEGAS (NV)  MURRAY GEORGE E  NV  73  76            149  
LAS VEGAS (NV)  TALBOT DANNY  NV  83            83  
SCORE(S) 1 TO 51 OF 51 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/18/2021 - 05:33:40 PT

PRINT - CREATE PDF

BACK

MAIN MENU