ATA WESTERN ZONE SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT - CREATE PDF

EVENT 6 - HANDICAP CHAMPIONSHIP

SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY STATUS
LAS VEGAS (NV)  CHARLES STORM  AZ  4-2  25.5  SENIOR VET  24-24-25-25  98    SR VET CHAMPION  WON FLIP 
LAS VEGAS (NV)  CORKY PETERS  NV  9-3  19.0  VET  21-24-25-24  94       
LAS VEGAS (NV)  WES ATKIN  UT  5-4  27.0    23-23-23-25  94       
LAS VEGAS (NV)  TINA SHIGEMURA  NV  1-3  24.5  LADY 2  22-23-24-24  93       
LAS VEGAS (NV)  CORY RUDD  NV  7-1  20.5    20-24-24-24  92       
LAS VEGAS (NV)  BRUCE DAME  UT  6-5  22.0    22-24-22-24  92       
LAS VEGAS (NV)  JEFFREY WHITE  NV  3-1  25.0    23-23-24-22  92       
LAS VEGAS (NV)  CLAYTON PHILIPP  NV  5-1  26.5  SUB VET  24-19-25-24  92       
LAS VEGAS (NV)  ORION COOPER  NV  10-4  19.0  SUB JUNIOR  24-24-22-21  91       
LAS VEGAS (NV)  PHILIP STEWART  TX  2-5  23.0    24-23-21-23  91       
LAS VEGAS (NV)  JON SLINKER  NV  5-3  27.0    23-22-22-24  91       
LAS VEGAS (NV)  JOE ATKIN  UT  6-2  22.5  VET  23-23-20-24  90       
LAS VEGAS (NV)  DARRELL GOEN  AZ  4-4  24.5  SUB VET  23-23-24-20  90       
LAS VEGAS (NV)  BILL SANDBORG  CA  2-1  23.0    23-23-20-23  89       
LAS VEGAS (NV)  ISABELLA RICCI  AZ  3-4  25.0  JUNIOR  21-22-22-24  89       
LAS VEGAS (NV)  JACK WANG  NV  6-3  22.0    25-21-20-22  88       
LAS VEGAS (NV)  SUSAN STEWART  TX  7-4  19.0  LADY 1  22-21-20-24  87       
LAS VEGAS (NV)  GARY RUSCH  NV  3-2  24.5  SUB VET  21-20-24-22  87       
LAS VEGAS (NV)  GARY JOHNSON  AZ  2-4  22.0    21-21-21-23  86       
LAS VEGAS (NV)  LETICIA SLINKER  NV  2-3  23.0  LADY 1  22-22-20-22  86       
LAS VEGAS (NV)  DARVIN THOMAS  AZ  4-3  25.0  VET  24-23-20-19  86       
LAS VEGAS (NV)  PATRICK O'NEILL  NV  7-2  19.5  SUB VET  21-22-19-23  85       
LAS VEGAS (NV)  C FINNEY  CA  9-4  20.5    19-19-22-25  85       
LAS VEGAS (NV)  JONATHAN RUE  AZ  2-2  23.0    21-20-22-22  85       
LAS VEGAS (NV)  AUSTIN SANTELLAN  NV  10-2  19.5  SUB JUNIOR  21-20-21-22  84       
LAS VEGAS (NV)  THOMAS LARKIN  CA  8-1  27.0  SENIOR VET  18-22-20-23  83       
LAS VEGAS (NV)  SAMUEL FORD  NV  1-2  25.0  SENIOR VET  23-17-21-21  82       
LAS VEGAS (NV)  VICKIE LARKIN  CA  8-2  25.0  LADY 2  18-22-22-20  82       
LAS VEGAS (NV)  RUSSELL ROBERTS  NV  1-4  25.5  VET  22-22-19-19  82       
LAS VEGAS (NV)  WAYNE ORME  NV  6-1  20.0  SENIOR VET  18-21-17-24  80       
LAS VEGAS (NV)  TONY ONEILL  NV  5-2  26.5  SENIOR VET  21-17-22-20  80       
LAS VEGAS (NV)  LISA BURCALOW  NV  10-3  19.0  LADY 1  20-18-19-20  77       
LAS VEGAS (NV)  MASON HERNANDEZ  NV  9-1  19.0  SUB JUNIOR  18-18-20-19  75       
LAS VEGAS (NV)  FRANK LANCZOK  AZ  9-5  19.0  VET  18-16-21-18  73       
LAS VEGAS (NV)  CHARLES BARINGER  NV  9-2  19.0  SUB VET  16-18-17-21  72       
SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT

PRINT - CREATE PDF

BACK

MAIN MENU