ATA WESTERN ZONE SHOOT WEB

HIGH GUN LISTS - MAIN MENU

PRINT - CREATE PDF

EVENT 4 - SINGLES CHAMPIONSHIP

SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT
CLUB NAME ST SQUAD CLS/YDG CATEGORY SCORES TOTAL SHOOT OFF TROPHY STATUS
LAS VEGAS (NV)  JACK WANG  NV  11-3    25-25-25-25-24-25-25-25  199  23     
LAS VEGAS (NV)  JON SLINKER  NV  11-5    25-24-24-25-24-25-25-25  197       
LAS VEGAS (NV)  DARVIN THOMAS  AZ  6-5  VET  25-24-25-25-24-25-24-24  196       
LAS VEGAS (NV)  TINA SHIGEMURA  NV  1-4  AA  LADY 2  25-24-25-24-25-23-25-24  195       
LAS VEGAS (NV)  CLAYTON PHILIPP  NV  11-2  SUB VET  24-25-25-25-25-24-23-24  195       
LAS VEGAS (NV)  ISABELLA RICCI  AZ  6-2  JUNIOR  24-25-25-25-24-24-25-23  195       
LAS VEGAS (NV)  STEVE SHOWELL  UT  1-3  AA  VET  25-25-25-25-25-23-23-23  194       
LAS VEGAS (NV)  WES ATKIN  UT  2-3    25-25-24-24-23-24-24-25  194       
LAS VEGAS (NV)  JONATHAN RUE  AZ  7-3    25-25-25-25-23-22-24-24  193       
LAS VEGAS (NV)  BILL SANDBORG  CA  6-1    25-24-23-25-24-24-25-23  193       
LAS VEGAS (NV)  DARRELL GOEN  AZ  2-2  SUB VET  25-25-25-25-23-24-23-22  192       
LAS VEGAS (NV)  GARY RUSCH  NV  3-4  SUB VET  25-23-25-23-24-24-24-24  192       
LAS VEGAS (NV)  LETICIA SLINKER  NV  11-4  LADY 1  22-24-24-25-24-25-23-25  192       
LAS VEGAS (NV)  SAMUEL FORD  NV  1-2  SENIOR VET  25-24-23-25-25-23-24-23  192       
LAS VEGAS (NV)  RUSSELL ROBERTS  NV  3-2  VET  24-24-24-24-24-24-24-23  191       
LAS VEGAS (NV)  JEFFREY WHITE  NV  11-1    24-25-24-23-24-24-21-23  188       
LAS VEGAS (NV)  PHILIP STEWART  TX  6-3    23-24-22-23-24-25-24-23  188       
LAS VEGAS (NV)  TONY ONEILL  NV  1-1  SENIOR VET  24-23-25-24-23-22-23-23  187       
LAS VEGAS (NV)  CORKY PETERS  NV  4-3  VET  22-24-24-23-25-22-24-23  187       
LAS VEGAS (NV)  GARY JOHNSON  AZ  2-4    22-22-20-23-24-25-25-25  186       
LAS VEGAS (NV)  ORION COOPER  NV  5-1  SUB JUNIOR  21-24-24-25-22-22-24-24  186       
LAS VEGAS (NV)  CHARLES STORM  AZ  7-2  SENIOR VET  24-23-23-24-23-23-23-22  185       
LAS VEGAS (NV)  LEAH LARKIN  CA  3-5  LADY 1  24-24-22-24-24-23-21-23  185       
LAS VEGAS (NV)  JOE ATKIN  UT  2-1  VET  22-21-24-25-23-23-23-22  183       
LAS VEGAS (NV)  FRED SCHULTZ  NV  1-5  SENIOR VET  25-22-24-22-23-22-20-23  181       
LAS VEGAS (NV)  AUSTIN SANTELLAN  NV  5-3  SUB JUNIOR  23-21-24-23-22-23-22-22  180       
LAS VEGAS (NV)  VICKIE LARKIN  CA  3-1  LADY 2  20-24-23-22-23-25-21-21  179       
LAS VEGAS (NV)  C FINNEY  CA  4-4    23-18-22-24-22-23-24-22  178       
LAS VEGAS (NV)  PATRICK O'NEILL  NV  3-3  SUB VET  21-23-23-20-22-20-19-21  169       
LAS VEGAS (NV)  SUSAN STEWART  TX  6-4  LADY 1  22-19-24-20-20-21-21-19  166       
LAS VEGAS (NV)  CHARLES BARINGER  NV  4-2  SUB VET  19-24-21-21-17-22-21-20  165       
LAS VEGAS (NV)  CORY RUDD  NV  7-1    23-21-17-19-21-20-23-21  165       
LAS VEGAS (NV)  LISA BURCALOW  NV  5-2  LADY 1  20-20-22-23-19-20-18-22  164       
LAS VEGAS (NV)  FRANK LANCZOK  AZ  7-4  VET  18-23-17-19-19-18-23-23  160       
LAS VEGAS (NV)  MASON HERNANDEZ  NV  4-1  SUB JUNIOR  20-22-20-17-16-21-20-19  155       
SCORE(S) 1 TO 35 OF 35 TOTAL SCORES FOUND LAST UPDATE - 07/17/2022 - 05:00:23 PT

PRINT - CREATE PDF

BACK

MAIN MENU